MUK 2004-2005
Forrige Startside Niveau op

                                                                      

Liste 1 - 2005
Liste 2 - 2005

Du kan her finde oplysninger om medlemmerne af MUK i foråret 2005. En liste ordnet efter stemmer (= Liste 1)og en efter køn og alder (= Liste 2 - følger senere i foråret 2005)

follow this one to english pages  You can find details about the members of Grindsted Youth Choir from spring 2003. One is listed by part (= Liste 1) and one by sex and age (= Liste 2 - later in spring 2005).

  Hier finden Sie Auskünfte über die Mitglieder des Grindsted Jugend Chors im Frühling 2003. Eine Liste nach Stimme geordnet (= Liste 1) und eine nach Geschlecht und Alter (= Liste 2 - folgt später im Frühling 2005).

Klik på listen, du ønsker!       

follow this one to english pages Click on the list you want! 

Drücken Sie die Liste, die Sie wünschen!