MUK 2002-2003
Forrige Startside Niveau op Næste

                                                                      

Liste 1 - 2003
Liste 2 - 2003
Liste 3 - 2003

Du kan her finde oplysninger om medlemmerne af MUK i foråret 2003 . En liste ordnet efter kornummer (= Liste 1)og en efter køn og alder (= Liste 2).

follow this one to english pages  You can find details about the members of Grindsted Youth Choir from spring 2003. One is listed by part (= Liste 1) and one by sex and age (= Liste 2).

  Hier finden Sie Auskünfte über die Mitglieder des Grindsted Jugend Chors im Frühling 2003. Eine Liste nach Stimme geordnet (= Liste 1) und eine nach Geschlecht und Alter (= Liste 2).

Klik på listen, du ønsker!       

follow this one to english pages Click on the list you want! 

Drücken Sie die Liste, die Sie wünschen!